Work

with courage

Mer mod på jobbet!

Om man ska vara innovativ och tänka utanför boxen så är det inte bara att sätta igång. Först måste man synliggöra och arbeta med den kultur och de normer som finns i varje grupp. De styr vad gruppens medlemmar får och inte får göra. När man har klargjort detta och har en ny stabil grund att stå på, kan varje medarbetare känna ökad frihet och inspiration att bli kreativa och handlingskraftiga. På riktigt.

Här får du som chef och ledare verktyg för att öka innovationskraften i din grupp.

Innehåll

  • Mod, sårbarhet och komfortzonen
  • Normer och kultur
  • Hantera misstag
  • Delaktighet, öppenhet och tydlighet
  • Ta och ge feedback
  • Träning utifrån case
  • Verktyg för träning som du kan använda med din grupp

 

Utbildningen är uppdelad på 2+1 dag med hemuppgifter mellan dag två och tre. Kostnaden är 9800 kronor per person, inklusive dokumentation och litteratur. Moms tillkommer. Ring om du är intresserad eller mejla så blir du kontaktad.

Individuell coaching kan läggas till vid behov.

start_menu-2
work_menu-aktive
lead_menu
walk_menu