Vad är mod?

Det finns en övertro på att utbildning i sig leder till förändring och utveckling för en ledare. Men det räcker inte. Alla människor som jag har träffat vill utvecklas, men inte lika många vill förändras och göra jobbet för att komma dit. Om en ledare inte vågar eller orkar verkställa de insikter han eller hon får under en utbildning, spelar det ingen roll. Det blir ingen utveckling. Ofta vet vi redan vad vi vill göra eller vad vi står för, men agerar inte för att vi är rädda att misslyckas. Då behövs mod. Mod är att agera trots rädsla och risk, att göra det jag vill trots att jag är rädd. Mod och rädsla är varandras förutsättningar. Mod är avgörande för utveckling och förändring, vilket gör mod till världens viktigaste ledaregenskap.

Vad är mod?

Mod är att stå upp för sig själv. Civilkurage är att stå upp för andra. Mod handlar om att lämna komfortzonen, vilken är ett individuellt område som är unikt för varje människa. Det som är mod för någon behöver inte vara det för någon annan. Många tror också att mod är samma sak som empati, men mod handlar om att genomföra det man är rädd för, för egen del. Det som är mod för dig skulle alltså kunna uppfattas som egoism av andra. Mod handlar inte om att tillfredsställa andra eller att ge efter för grupptryck. Det handlar om att agera trots rädsla och risk och genomföra de övertygelser eller önskemål du har, oavsett vad andra tycker. Mod är alltså alltid i individens tjänst, men kanske inte alltid i andra människors.

Motstånd mot mod

Människan är ett flockdjur som söker trygghet och gemenskap. Och att vara utanför komfortzonen är krävande. Där blåser det alltid och varandet kantas av rädsla, risk och osäkerhet. Därför hittar vi ofta undanflykter för att slippa vara modiga. Vi är rädda för att misslyckas. Om vi misslyckas, känner vi oss värdelösa och skäms för det. Eftersom våra gamla hjärnor fortfarande tror att vi är primitiva rovdjur på savannen, innebär misslyckande att flocken kommer att frysa ut oss. Vi håller inte måttet och äventyrar flockens säkerhet. Flocken kommer att lämna oss ensamma för att dö. Rent rationellt vet vi att så inte är fallet, men när vi kommer till komfortzonens utkanter signalerar hjärnan fara och vill att vi ska försätta oss i säkerhet. Mod handlar om att agera trots den känslan och därmed trotsa våra naturliga varningssignaler. Därför är det alltid krävande med mod, vare sig du är ledare eller inte.

Träning

Alla ledare behöver träna. Mod är en individuell muskel som växer när vi tränar. På samma sätt krymper den om vi inte tränar. Därför är mod aktiv friskvård. Här är några träningstips. Fler tips hittar du i min bok ”Mera mod – bejaka din rädsla och våga mer”.

  • Träna på att vara nervös. Rädslan och oron är en signal om att du gör någonting nytt, inte att du gör någonting fel. Ta djupa andetag. Säg till dig själv att allt är som det ska. Du är utanför komfortzonen. Så här känns det där. Om du vill ha större effekt, ställ dig framför spegeln då du säger det.
  • Säg ifrån då du inte håller med. Även om du inte har alla argument. Om du inte kan redogöra för din åsikt direkt, be att få återkomma. Det gör inget att någon kanske har bättre argument i stunden, det viktiga är att du agerar.
  • Var modig en gång om dagen. Vilken av dagens handlingar kräver mod? Bestäm dig för minst en och se till att den går att mäta. ”Jag ska prata med Annika klockan 10” är en bättre deadline än ”Jag ska prata med henne under dagen”.
föredrag Mod