Ledarskap

Man kan dela in ledarskap i tre olika kategorier – leda sig själv, leda andra och leda verksamhet. Man behöver börja med att leda sig själv för att få ordning på de andra två, annars är det lätt att det blir ihåligt och att ens ledarskap präglas av försök att praktisera teorier utan personlig grund. Det är i den personliga grunden man blir trovärdig. Om man inte vet vem man är och vad man står för och samtidigt har svårt att erkänna det, förlorar lätt medarbetarna förtroendet för dig som ledare. Och du kan börja tvivla. Om man av något skäl har svårt att vara autentisk utåt, kan man börja med att vara autentisk mot sig själv.

Att leda sig själv

Allt ledarskap börjar där man står – med dig själv som person. Även om du enbart ska leda dig själv, behöver du förstå dig själv och vem du är, vad du drivs av och vad som är viktigt för dig. Det kan du göra på tre sätt; Tester, självreflektion och feedback.

Tester

Att testa vem man är i ett egenskaps- eller personlighetstest kan skapa mycket medvetenhet. Det finns mängder av tester på marknaden, men ett test ger inte hela bilden. Människan är alldeles för komplex för att kunna beskrivas rättvist i ett verktyg, så du behöver se resultatet som ett diskussionsunderlag för t.ex. självreflektion och fortsatt utveckling av dig och ditt ledarskap. Många tester som används i västvärlden i dag bygger på den schweiziske psykologen C G Jung och hans upptäckter, vilka beskrivs i hans bok ”Psykologiska typer” från 1928. Mycket har hänt sedan hans tid, men i grund och botten ger de ett bra underlag för fortsatt reflektion och utveckling. När du gör ett test, se till att få återkoppling efteråt av en certifierad konsult eller fråga åtminstone vilka slutsatser en rekryterare gör av ditt testresultat om du skulle göra testet i samband med en intervju.

Självreflektion

Självreflektion går som det låter ut på att tänka och fundera över varför man beter sig på ett visst sätt. När man är ung, är det lätt att uppfatta sig som kategorisk, d.v.s. man tror att man agerar och reagerar på samma sätt i alla situationer, men när man blir äldre märker man att det ofta är situationsrelaterat. Det är viktigt med självreflektion om man ska bli ledare, men man kommer inte så långt på enbart detta om man inte kombinerar det med att t.ex. be om feedback. Till slut kan tankekretsarna hamna för nära den egna personen. För att ledarskapet ska bli effektivt behöver man distans till sig själv, till sitt eget beteende och sina egna upplevelser. Annars blir man lätt ”hemmablind”. Då kan det bli svårt att skilja mellan självbild (den bilden man har av sig själv och sitt ledarskap) och image (den bild andra har av en och ens ledarskap).

Feedback

Feedback är ett mycket bra sätt att utvecklas och förstå hur andra uppfattar dig. Be gärna om feedback från många omkring dig och fråga vilka förslag de har på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap, bli en bättre ledare eller lösa en viss uppgift som har med ditt ansvar att göra. Det kan hända att du får många förslag och idéer om förbättringar och förändringar, men det är inget som säger att du måste följa alla råd som du får. Det bestämmer du ju själv. Det viktiga är att du ber om feedback och reflekterar och funderar över om den skulle kunna hjälpa dig utifrån vad du vill åstadkomma i ditt ledarskap.

föredrag Mod